Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze v Litovli 30.01. 2010

Program:

 

 • zpráva o činnosti za rok 2009
 • zpráva o hospodaření
 • úpravy řádu PK
 • vozatajské soutěže pony
 • plán akcí na rok 2010
 • různé
 • diskuze
 • závěr

 

1) schůze RPK konaná  15.8. 2009 v Olešnici:

 • informace o založení účtu, hlavní příjmy jsou příspěvky ASCHK a členské příspěvky
 • úpravy ŘPK
 • licentace hřebců ČSP
 • vozatajská pravidla
 • proplácení cestovních výloh ke zvážení

 

      - připomínky:

      - Vymětalík- zahrnout poplatky za výstavy a manipulace do nákladů a výdajů

      - Pohorský- povinnost podat daňové přiznání

 

 • schůze RPK konaná 16. 11. 2009 v Olešnici
 • zpráva o činnosti, aktualizace webových stránek
 • plán akcí na rok 2010 : 19. 3. svod klisen – Olešnice v 10:00, 29.7 VZ- Šargoun v 10:00,  národní výstava ČSP:14. 8. 2010, 10:00- Olešnice, 14. 10. licentace hřebců- Šargoun
 • RPK se usnesla otevřít oddíl PK pro ráz malý sportovní kůň

 

2)      zpráva o hospodaření

 • částka na účtu je 31 672, 3 Kč

 

      - připomínky:

      - Vymětalík: požádat ASCHK, aby předala Nevřivá zprávu o hospodaření

      - Vymětalík: stanovy jsou údajně neplatné- chybí podpis a razítko

 

3) úpravy ŘPK

 • změny: rozdělení na sekce pony a malý sportovní kůň (149 cm - 158 cm)
 • o případném zápisu do obou sekcí rozhodne RPK
 • změny ŘPK ve vztahu k nově vytvářené sekci malý kůň budou prezentovány komplexně v aktualizovaném ŘPK

 

      - připomínky:

      - Urbanová: zda budou zvlášť soutěže pro ráz malý sportovní kůň a zda je možné zapsat        přerostlá hříbata tohoto rázu do některé plemenné knihy

      - Vymětalík- co je za sekci 148,5 cm změna sekce malý sportovní kůň nad 148 cm do 158           cm

 

 

4) vozatajské parkůry svazu chovatelů českého sportovního ponyho (dále SCHČSP)

 

 • Pořadatele soutěží spřežení a rozpisy soutěží pro pony schvaluje SCHČSP. Rozpisy musí splňovat zvyklosti pro rozpisy soutěží ČJF.
 • Soutěže jsou otevřeny pro malé koně všech plemenných knih a typů pony, PK hafling a hucul.
 • Podmínkou startu koně je předložení Průkazu koně a splnění veterinárních podmínek..
 • Soutěží se v kočárech všech úprav nebo v potahovém voze a v chomoutových, nebo poprsních postrojích.
 • Soutěží se ve dvojspřeží. Při soutěžích je vyžadováno korektní jezdecké oblečení.
 • Soutěží se v kategoriích seniorů, juniorů a dětí. V otevřené soutěži startují všechny věkové kategorie.  Při startu dětí není povolen bič.
 • Při startu dětí musí být přísedící osoba starší 18ti let.
 • Vozatajský parkůr může být maximální délky 600m s maximálním počtem překážek 15. Překážky jednoduché se shoditelnými prvky. Couvání v parkůru není doporučováno. Penalizace podle Pravidel pro soutěže spřežení ČJF.
 • Náklady na účast v závodech jdou na vrub startujících.
 • Pořadatel nezodpovídá za úrazy startujících osob a koní.

 •  Vozatajské parkůry SCHČSP -UPRAVENÉ

  1. Pořadatel závodů nezodpovídá za úrazy a ztráty během závodu.
  2. Při soutěži juniorů musí vedle juniora přísedět osoba starší 18-ti let a osoby na voze či kočáře mladší 18-ti let, musí být vybaveny bezpečnostní přilbou a vestou.
  3. Soutěž je otevřena pro všechna plemena koní do KHV 148cm.
  4. Soutěží se s potahovým vozem, či kočárem.
  5. Po čas soutěže musí být každý soutěžící korektně oblečen, mít pokrývku hlavy, rukavice a v ruce bič (junioři bič mít nemusí). Přísedící (spolujezdec) musí mít pokrývku hlavy.
  6. Způsob startu a pohyb spřežení po trati určí hlavní rozhodčí před závodem
  7. Délka trati do 600 m
  8. Počet překážek min. 10, max. 15
  9. Šířka překážek je min. 200 cm. Všechny překážky musí být shoditelné, nebo obsahovat shoditelné prvky.
  10. Všichni účastníci musí splňovat platné veterinární předpisy pro přesun koní.
  11. Při sporné situaci vzniklé během soutěže, rozhodující verdikt bude mít hlavní rozhodčí.


  Sankce:
  1. Porušení každého dílu překážky bude penalizováno 4 trestnými vteřinami
  2. Diskvalifikace: neopravený omyl na trati, hrubost.
  Při diskvalifikaci soutěžícího musí být odzvoněno.

 

      - připomínky:

      - Pohorský : zda by neměly být akce pojištěné

      - Vymětalík: pojištění v případě zranění diváků

 

5) plán akcí na rok 2010

 

 • 19. 3. 2010 svod klisen – Olešnice v 10:00
 • 29. 7. 2010 VZ Šargoun v 10:00
 • 14. 8. 2010 národní výstava ČSP, Olešnice v 10:00
 • 14. 10. 2010 licentace hřebců- Šargoun v 10:00

 

 

6) různé

 

 • VH v Humpolci- delegáti: na 20 členů musí být 1 delegát

      - návrh : Hošák, Fiala- schváleno

 • pro malého sportovního koně jsou k dispozici hřebci z ČSP,  jsou 3 zájemci o licentaci- holštýnský kůň, A 1/1, Ar 1/1
 • webové stránky ČSP- roční poplatek 500 kč
 • návrh usnesení: schválení delegátů do Humpolce, proplácení cestovních výloh, výstava a svod- jednomyslně schváleno
 • jednomyslně schváleni 2 noví členové

-     připomínky:

         Vymětalík: napsat článek do jezdectví a uvést tam i data plánovaných akcí- propagace plemene ČSP

 

 

 

                                                            Zapsala: Lucie Brabcová