Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Archiv

Rok 2008

05.04.2008 v Olešnici - Členská schůze ASCHČSP 

10.04.2008 - Svod klisen Olešnice
30.07.2008 Olešnice - Schůze výboru ASCHČSP
16.08.2008 Olešnice - VI. ročník  -Česká národní výstava Českého sportovního pony 2008
 
25.09.2008 v Olešnicích - Schůze rady plemenné knihy ČSP
25.09.2008 Šargon, Litovel-  Licentace hřebců,výkonnostní zkoušky 3 a 4letých klisen a hřebců
 
 

Rok 2009

17.01.2009 v Kravařích -Jednání Rady plemenné knihy ČSP
28.02.2009 Litovel- Rozvadovice- Valná hromada ČSP
09.04.2009 na Olešnicích -svod klisen
 
11.06.2009 v Olešnici - Schůze rady ČSP

14.08.2009 Olešnice - Licentace hřebců

15.08.2009 Olešnice - VII. Ročník- Česká národní výstava Českého sportovního pony 2009

15.08.2009 Olešnice - Jednání rady plemenné knihy ČSP

16.11.2009 Olešnice - Schůze rady plemenné knihy ČSP

 

 

Rok 2010 

30. 1. 2010, 10:00, výroční členská schůze v Litovli
19. 3. 2010, 10:00, svod klisen ,Olešnice
29. 7. 2010, 10:00, výkonnostní zkoušky,Litovel-Šargoun
14. 8. 2010, 10:00, národní výstava ČSP, Olešnice
14.10. 2010,10:00, licentace hřebců:, Litovel-Šargoun
 
 
Události roku:
 
 Zápis ze schůze rady plemenné knihy ČSP
Konané dne 19.11.2010 v Kravařích
................................................................................................................................................. 
Licentace hřebců - zrušena!  Nový termín jaro (duben) 2011
Z důvodu nedostatečného zájmu...Změna termínu licentace hřebců na 21.10. 2010,10:00, licentace hřebců:, Litovel-Šargoun
................................................................................................................................................. 
29. 7. 2010, 10:00, výkonnostní zkoušky,Litovel-Šargoun
.................................................................................................................................................... 

 

Národní výstava Českého sportovního pony
 
     V sobotu 14. srpna 2010 se konal již 8. ročník České národní výstavy Českého sportovního pony na tradičním místě v Olešnici u Bouzova.
     Počet vystavovaných koní se rok od roku zvyšuje. Letos zde bylo předvedeno 44 poníků. Úroveň vystavovaných koní má rovněž zvyšující se kvalitu. Slovy ing. J. Pellara lze na každém mladším ročníku demonstrovat odbornou šlechtitelskou práci svazu, prezentovanou nejen tradičními (zakládajícími) chovateli, ale i novými, převážně mladými, chovateli.
     Předvádějící, většinou děti, měli korektní jezdecký oděv. Děti se správně pohybovali na předvádějícím trojúhelníku, doplněném předvedením na rovných čarách před diváky. Poníci byli vzorně připraveni na předvedení. Samotné předvádění řídil ing. P. Rydval.
Posuzovatelé: Ing. S. Hošák - předseda RPK ČSP, Ing. J. Pellar - ředitel zemského hřebčince Písek, B. Políček – tajemník ASCHK ČR.
Komentátor – A. Fiala – člen RPK ČSP, ozvučení zajistil V. Sapara.
     V odpoledních hodinách proběhl vozatajský parkur, kde startovalo 7 párů poníků a 1 pára velkých koní. Tento vozatajský parkur byl dvoukolový. Obě kola zajel čistě a s nejlepším časem a umístil se tím na 1. místě p. M. Novák z Oseku nad Bečvou s dvouletým hřebcem Vogenem 70/447 (WPB), který je synem Wasany 7-71 ačtyřletýmVikingem 70/334 (ČSP), který je synem Venuše 68/274 a vnukem Wasany 7-71 a oba jsou syni hřebce 502 Jupa. Dále následovaly jezdecké hry dětí na ponících. Tyto ukázky předváděli členové Pony klubu Olešnice vedeni L. Kosenkovou.
Sponzory akce byla ASCHK ČR, firma Univit, Vladimír Sapara, Obecní úřad Bouzov.
1. Kategorie  -  tříleté klisny
1. Jméno koně: Nensi  70/392 , plemeno: ČSP,
2. Jméno koně: Wanesa  70/394 , plemeno: WPB,
3. Jméno koně: Medunga 68/225 , plemeno: ČSP.
     Klisny umístěné na prvních dvou místech jsou v majetku pana M. Nováka z Oseku nad Bečvou a jsou dcery plemenného hřebce 502 Jup po 348 Branco WpB z Watani-3 (topolčianské arabské klisny). Jup začínal svou kariéru plemeníka u ing. V. Chaloupky v Tochovicích. Pět připouštěcích sezon působil v majetku manželů Vymětalíkových. Dnes Jupa vlastní pan J.Pohůrslý ze Lhůty. Celkem dal Jup 52 hříbat a deset dcer má zařazených v chovu.
2. Kategorie - čtyřleté klisny
1. Jméno koně: Trinity 68/191, plemeno: ČSP,
2. Jméno koně:  Happy Lady  66/378 , plemeno: ČSP,
3. Jméno koně:  Misera  68/190, plemeno: ČSP.
     Trinity v majetku L. Strnadlové z Trojanovic je dcerou hřebce 2761 Filip z plnokrevné matky. Druhá Happy Lady je po 2770 Pretoria Pegas a Misera je dcerou hřebce 2887 Durango. Tedy přehlídka potomků tří plemeníků zanechávajících výrazné stopy v chovu ČSP.
3. Kategorie – pětileté a starší klisny
1. Jméno koně: Delmora 68/700 , plemeno: ČSP,
2. Jméno koně: Irvína 68/697, plemeno: ČSP,
3. až 4. Jméno koně: Amálka 65/15, plemeno: ČSP a Wasana 7-71, plemeno: WPB. Na tomto místě se umístily současně 2 klisny.
Na čele této kategorie se s přehledem umístili dvě dcery hřebce 2886 Lipan, obě v majetku pana A. Odložila. Celkem v této skupině se představilo osm klisen.
 
4. Kategorie -  roční a dvouleté klisničky
1. Jméno koně: Irv Erika 68/ 372, plemeno: ČSP,
2. Jméno koně: Irv Desire 68/294, plemeno: ČSP,
3. Jméno koně: Mars Casandra 68/300, plemeno: ČSP.
     Na prvních místech se umístily opět dvě klisny chovu a majetku p. Odložila, tentokrát po hřebci 2829 Liken a ponechaly třetí a čtvrtý stupínek klisnám po 2830 Bohemia Freyer.
5. Kategorie -  roční a dvouletí hřebečci
1. Jméno koně: Siambo 68/374, plemeno: WPB,
2. Jméno koně: Del Dafrey 68/296 , plemeno: ČSP,
3. Jméno koně: Tengo 68/313, plemeno: ČSP.
     Překvapivě v této osmičlenné kategorii byl na prvním místě ohodnocen importovaný Siambo. Druhý umístěný Del Dafrey je po Bohemia Freyer a třetí Tengo je Durangův syn ze stejné matky jako vítězka kategorie čtyřletých Trinity, kterou je plnokrevná Thetys.
6. Kategorie - valach
Jméno koně: Viking 70/334, plemeno: ČSP .
7. Kategorie - tříletí  a čtyřletí hřebci
Jméno koně: Topik, plemeno: německý sportovní pony .
     V této kategorii se předvedl pouze importovaný Topik v majetku zemského hřebčince Písek. Původem, tělesnými parametry, ale i exkluzivní barvou slibuje být tento nadějný hřebeček přínosem chovu ČSP.
 
 8. Kategorie  - pětiletí a starší hřebci
Jméno koně: 1421 FAIN, plemeno: slovenský športový pony,
Jméno koně: 2977 TUESDAY, plemeno: ČT,
Jméno koně: 2830 BOHEMIAN FREYR, plemeno : Welsh pony A,
Jméno koně: 2887 DURANGO, plemeno: ČSP.
     Jednalo se o přehlídku plemenných hřebců působících v chovu ČSP.
9. Kategorie - ostatní pony – otevřená kategorie
     Skupina otevřená zejména pro představení malých chovatelů se svými poníky. Představeni byli: GIPSY V. ALANA (minihorse), ÚSVIT (Shetlandský pony), Amálka (pony), Bubáček  (Shetlandský pony).
10. Kategorie - hříbata narozená 2010
 

Jména hříbat: Del Fergus, Zilvar, Lerry, Danny, Ishara, Mercy, Lady Jane.                                                             

 
 
     Všechna předváděná hříbata jsou zapsána v plemenné knize ČSP.
 .......................................................................................................................................................................... 
 
Zápis – RPK SHČSP dne 5.května 2010 v Písku. Celý zápis v ,,Zápisy ze schůze"
 ....................................................................................................................................
Novinka: Plemenná kniha malých sportovních koní i u nás
 Absence plemenné knihy teplokrevných koní kohoutkové výšky hůlkové KVH v rozmezí nad 148 po 159 cm činila z koní tohoto vzrůstu chovaném na našem území pouze typ pony nebo pouze typ teplokrevný, tedy koně mimo plemenné knihy. (více v Chov ČSP)                       

  Vložen :  Chovný cíl,Šlechtitelský program, Řád plemenné knihy plemene Český sportovní pony (více v Dokumenty a přihlášky)
 
 Prezentace dalšího hřebce v  sekci plemenní hřebci ...
Hřebec Del Aifr - v Čechách, má nového majitele !
 
 Nová sekce plemenné knihy ČSP
V minulých dnech byly schváleny na MZe úpravy Řádu PK Českého sportovního ponyho. Tato plemenná kniha se rozhodla rozšířit svoji působnost i o novou sekci „malého koně“148-156cm. Pro tuto výškovou kategorii zatím nebyla v ČR žádná vhodná plemenná kniha a klisny této velikosti byly zapisovány do pomocných knih různých svazů. Nyní mají chovatelé vlastníci menší, zejména teplokrevné klisny, možnost zapsat svou klisnu do nové sekce PK ČSP. s kohoutkovou výškou
.........................................................................................................................
 
Schůze RPK a předsednictva ČSP konaná dne 19. 3. 2010 v Olešnici v rámci svodu klisen a mimořádné licentace hřebce Orion
 ........................................................................................................................
 30.01.2010 se konala v Litovli členská schůze SCHČSP
Program:
-       Plán akcí na rok 2010
-         Návrh změn Řádu plemenné knihy
-         Výsledek zaměřený na chovný cíl a šlechtitelský program
-         Příjem nových členů
-         Volba delegátů na Valnou hromadu ASCHK- ČR V Humpolci