Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Kalendář akcí

ROK 2017

11.3.- Brno - předvýběr plemenných hřebců

informace FIALA ALEŠ – 602 586 565alfiala@seznam.cz

Dne 19.03.2017 v 10°°hod

motorest Křepelka členská výroční schůze SCHČSP

Výzva k placení členských příspěvků na rok 2017 Hotově - Účet
Do 31.03.2017 (možno hotově 19.03.2017) po tomto termínu, ti co nebudou mít zaplaceno budou vyloučeni!
Členský roční poplatek na rok 2017 je 300Kč
kdo neplatí přes jiný svaz - 100Kč na členství ASCHK + na časopis Kůň
Noví členové musí zaplatit ještě zápisné 300Kč (jen první rok)

Číslo účtu SCHČSP: 229683161/0300 (do poznámek uvádějte jméno, příjmení)

13.5.Ranč Ladná VP 1. kolo

VLAŠIC PETR - 602 731 102, petr.vlasic@rancladna.cz

02.06. - Olešnice - svod klisen + výkonnostní zkoušky hřebců i klisen, před výběr hřebců do plemenitby 
ODLOŽIL ADOLF – 607 819 555, a.odlozil@seznam.cz

03.06. - Olešnice VP 2. kolo 

ODLOŽIL ADOLF – 607 819 555, a.odlozil@seznam.cz

08.07. - Kobeřice VP 3. kolo
ZIEGL LIBOR - 608 020 261, 773 950 350, libor.66@seznam.cz

12.08. - Velké Hoštice- Celostátní výstava ČSP

              VP 4. kolo 
FIALA ALEŠ – 602 586 565alfiala@seznam.cz

24.08.- Šargoun - svod klisen, výkonnostní zkoušky hřebců i klisen licentace hřebců

Jan Pavlíček tel. 604131275, email: hjklitovel@email.cz

Mgr. POKORNÝ JOSEF– 602 943 260

16.09. - Lysá nad Labem - výstava koní, VP 5. kolo

28.09. - Jalový dvůr VP 6. kolo

MVDr. Markéta Sedlinská

tel. 777 107 226, sedlinskam@vfu.cz

07.10. - Klokočov- Františkův dvůr VP 7. kolo+ finále VP

 

 

ROK 2016

Termíny + předběžné termíny v roce 2016:
19.03.- Motorest křepelka - Členská schůze
14.05. - Ranč Ladná VP 1.kolo
VLAŠIC PETR - 602 731 102, petr.vlasic@rancladna.cz

03.06 - Olešnice - svod klisen + výkonnostní zkoušky hřebců i klisen, před výběr hřebců do plemenitby
ODLOŽIL ADOLF – 607 819 555, a.odlozil@seznam.cz

04.06. - Olešnice VP 2.kolo + pony games a.odlozil@seznam.cz
02.07. - Kobeřice VP 3.kolo + pony games
ZIEGL LIBOR - 608 020 261, 773 950 350, libor.66@seznam.cz

06.08.- Velké Hoštice- Celostátní přehlídka +VP 4.kolo + pony games
FIALA ALEŠ – 602 586 565, alfiala@seznam.cz

26.08.- Šargoun - svod klisen, výkonnostní zkoušky hřebců i klisen licentace hřebců Mgr. POKORNÝ JOSEF– 602 943 260, hjklitovel@email.cz
Upřesníme
Dle zájmu v Čecháh (hřebčinec Písek) svod klisen + výkonnostní zkoušky + před výběr hřebců do plemenitby, licentace hřebců
5-6. kolo - Pardubice 3-4.9 nebo Lysá nad Labem 23-25.9
+ Finále ??? Vše zatím v jednání.

 ROK 2015

Dne 07.03.2015 v 10°°hod motorest Křepelka se konala členská výroční schůze SCHČSP

 Plán termínů akcí na rok 2015:

05.6. Olešnice - Svod klisen, předvýběr a licentace hřebců, výkonnostní zkoušky hřebců i klisen – schváleno
08.08. Velké Hoštice –  Národní výstava pořádaná SCHČSP ve spolupráci ASCHK a hřebčínem HF – možnost svodu klisen před výstavou – dle zájmu – schváleno
27.8. Litovel ŠARGOUN - Svod klisen, předvýběr a licentace hřebců, výkonnostní zkoušky hřebců i klisen- schváleno

Sportovní činnost – Vozatajský pohár 6  kol (17.5. Ladná, 6.6. Olešnice, 4.7. Kobeřice, 8.8. Hoštice, 19.9. Lysá nad Labem, 3.10 Těšánky)

ROK 2014

1.    Plán termínů akcí na rok 2014:
Valná hromada ČSP se bude konat 15.3. v 10.00 jako dříve – motorest Křepelka
Svod klisen ČSP – na Moravě 14.6. v 10.00 Olešnice
                             - v Čechách při výstavě Pardubice nebo Lysá nad Labem( podle zájmu) V roce 2013 jsme svod klisen uspořádali v Hradci Králové, kde bylo přihlášeno 5klisen a nakonec se dostavily jen 3 což je málo.
Výstava  a národní přehlídka ČSP 9.8. Velké Hoštice
Licentace hřebců a Výkonnostní zkoušky 28.8. Šargoun – Litovel

 Pozvánka

Na členskou výroční schůzi SCHČSP 

Konanou v sobotu 15.03.2014 v 10°°hod motorest Křepelka u dálnice směr Olomouc- Mohelnice( asi 5km od Olomouce)

Program: 
-
         Zahájení
-
         Placení členských příspěvků
-
         Zpráva o činnosti za rok 2013
-
         Zpráva o hospodaření za rok 2013
-
         Plán akcí na rok 2014
-
         Zpráva revizní komise
-
         Příjem nových členů – upřesnění členské základny
-
         Volba delegátů na Valnou hromadu ASCHK- ČR V Humpolci
-
         Webové stránky
-
         Diskuze  - Různé -         Závěr

 Noví členové vítáni!

Návrh termínů na vozatajské závody ČSP v roce 2014:

24.5. - Ranč Ladná (Vlašic Petr)

14.6. - Olešnice (Odložil Adolf)

05.7.- Kobeřice (Ziegl Libor)

20.7. - Hradec nad Mor.

09.8. - Velké Hoštice (Fiala Aleš)

6.9. Pardubice  nebo 20.9 Lysá nad Labem (při výstavě koní)

27.9. Finále - Ranč Ladná (Vlašic Petr)

 

ROK 2013

Upřímná soustrast ...

 

Po krátké a těžké nemoci zemřel člen SCHČSP pan JIŘÍ PÁRAL, dne 29.11.2013 ve věku 65 let.

 Chovatelé ČSP v Německu 

Na členské schůzi chovatelů tohoto plemene v březnu padl návrh uskutečnit výjezd do Německa na některou z významných chovatelských akcí.
K realizaci této myšlenky došlo ve dnech 18. -20.10.2013 a cílem byl Verden kde se konal ko“rung Německých sportovních pony.
Sedmi členná skupina se ,,opírala“ o tlumočení pana Ing. Blokeše, který s panem Fialou cestu připravili.
Samotný výběr 2,5letých DRP se konal v sobotu 19.10 od 9:00 a končil 20:00hod oceněním nejlepších koní a chovatelů.
Plná Verdenská hala diváků aplaudovala pokud předvedli mimořádné chody nebo excelentní výkon ve skoku ve volnosti.
Uvědomili jsme si, jak mají naši sousedé skvělé výsledky v chovu , a také co vše konat, abychom se jim přiblížili kvalitou našich pony. Po ko“rungu dlouho do noci jsme vše probírali a kladli si otázky jak co zlepšit.
V samotné hale, jakmile Němečtí chovatelé zaregistrovali naši přítomnost v hale chodili za námi a upozorňovali a ,,přibližovali“ vystavované poníky a jejich majitele. Také se nám dostávalo pozvání k návštěvě jejich chovu. Toho jsme také využili a v neděli 20.10. navštívili chovatele úspěšných vybraných hřebců. Spolupráce byla navázána.

Jak si mimo plán jsme navštívili hřebčín v Celle a vynikajícím způsobem koncipované a vybavené výcvikové středisko pro mladé hannoverské hřebce.
Tento výjezd nás, kteří jsme tisíce km dlouho cestu absolvovali, nesmírně obohatil. A mohou skutečně jen velmi litovat ti, kteří s námi nejeli.         
Mgr. Pokorný Josef

Výsledky výkonnostních zkoušek konaných 19.9.2013 v Litovel - Šargoun,

V zápřahu:
1. Místo - Lady Diana – 9,12b.
2. Místo – Tracy – 9,01b.

3.  Místo – Mona – 8,77b.
4.  Místo – Mercy – 8,68b.
5. Místo – Tajga – 8,67b.
6. Místo – Ishara -8, 44b.
7. Místo – Irv Erika – 8,35b.

 Pod sedlem :
 8.  Místo – Pusinka – 7,8b.

 V sobotu 09.03.2013 v 10°°hod motorest Křepelka se konala členská výroční schůze SCHČSP
 (Svazu chovatelů Českého sportovního pony)

  Program: 
-         Zahájení
-
         Placení členských příspěvků
-
         Zpráva o činnosti za rok 2012
-
         Zpráva o hospodaření za rok 2012
-
         Plán akcí na rok 2013
-
         Zpráva revizní komise
-
         Příjem nových členů – upřesnění členské záklany
-
         Volba delegátů na Valnou hromadu ASCHK- ČR V Humpolci
-
         Webové stránky
-
         Diskuze  - Různé
-
         Závěr

 Účastněni : FIALA ALEŠ, ODLOŽIL ADOLF, ODLOŽILOVÁ  LUCIE,  Mgr. POKORNÝ JOSEF, 
BABKOVÁ  PETRA, HANÁKOVÁ HANA, 
HANÁKOVÁ MICHAELA , JAŠEK JAROSLAV, KASZPER MILAN, KASZPEROVÁ  JANA, KRUMNIKL LUBOŠ, Ing.KRYL PAVEL, KŘEPELKA  PETR, NOVÁK MIROSLAV, PÁRAL JIŘÍ,POLEŠENSKÁ ILONA,  PROČEK RUDOLF, ŠTOPPL  MARTIN, URBANOVÁ MARIE, VYMĚTALÍK VÁCLAV,ZIEGL LIBOR

Omluveni: Ing. HOŠÁK STANISLAV, BIOLKOVÁ IVETA, JANKŮ PAVLÍNA, OTČENÁŠKOVÁ MARTINA, RYDVAL PETR, SLOUKA MARTIN, STRNADLOVÁ  LUCIE,

 

Hosté : Blahoslav Políček, Krumniklová, Jašková, Křepelková, Vymětalíková, Páralová, Kuchař

 Plán akcí na rok 2013 

 - 15.2. 2013 Rada PK SCHČSP
- Valná Hroada 9.3. 2013 Motorest Křepelka Olomouc Křelov
- 18.4. 2013 Svod klisen Olešnice u Bouzova
- 4.5. 2013 1.kolo VP SCHČSP Hradec nad Moravicí
- 25.5. 2013 2.kolo VP SCHČSP Trobelice
- 22.6. 2013 3.kolo VP SCHČSP Žadlovice
- 06.7. 2013 4.kolo VP SCHČSP Kobeřice
- 10.8. 2013 5.kolo VP SCHČSP Velké Hoštice a Výstava ČSP ?
- 7.-8.9. 2013 6.kolo VP SCHČSP a finále Pardubice.
- 21.9. 2013 Licentace a VZ v Litovli Šargounu.

  

ROK 2012
 

 

Plán akcí na rok 2012

 Výroční členská schůze se bude konat dne 17.03.2012 v 10.00 - Motorest Křepelka (dálnice Olomouc- Mohelnice) Důležitá účast všech členů SCHČSP

Svod klisen se bude konat 05.04. od 10.00 v Olešnici
Celostátní přehlídka se bude konat 04.08. Velké Hoštice
Licentace hřebců se bude konat 25.09. od 10.00 na Šargouně - LitovelVýkonnostní zkoušky se budou konat 25.09. od 10.00 na Šargouně 

 

Výkonnostní Zkoušky hřebců a klisen + licentace hřebců:25.9.2012- Šargoun (10:00)  Více informací a přihlášky u pana Josefa Pokorného  

Přihláška na Národní výstavu ČSP -  2012 je zde Přihláška na Národní výstavu ČSP 2012.docx  a rozpis Propozice 2012.doc

https://picasaweb.google.com/100403919893596781510/VELKEHOSTICEVYSTAVAPONY 

* Svod klisen Čsp konaný dne 5.4.2012 v Olešnici

Přítomny byly pouze 4 klisny, nejlépe hodnocena byla klisna:
53/218 Darja po O: - z M:- hodnocena známkou 8,5b

 

68/372 Irv Erika po O: 2829 Liken z M: 68/697 Irvína, hodnocena známkou 8b

68/543 Vidarka po O: 1150 Vidar z M: 4/412 Rozárka, hodnocena známkou 7,75b

Ramira po O: - z M: 68/928 Rebeca, hodnocena známkou 7,5b
Klisny hodnotil Petr Rydval.

 

 

* Výroční členská schůze 2012 - Zápis

* Zpráva ze schůze RPK - 24.1.2012 + zpráva členům ZDE

 

 casadra.jpg

 

* Výroční členská schůze se bude konat dne 17.03.2012 v 10.00 - Motorest Křepelka (dálnice Olomouc- Mohelnice) Důležitá účast všech členů SCHČSP

lord_florima.jpg

 

 

 

* Přihláška na zápis klisen ke stažení  ZDE

 

 

 Plán akcí na rok 2011

 

 - Výroční členská schůze svazu ČSP se bude konat 13.2.2011 – motorest Křepelka

u dálnice směr Olomouc- Mohelnice( asi 5km od Olomouce) v 11.00hod

 - Svod klisen a zápis do plemenné knihy 19.3.2011 v10.00 hod (od 9.00přejímka ) - Olešnice u Bouzova

 - Výkonnostní zkoušky a licentace hřebců pátek 8.4.2011 v10.00 hod (od 9.00 přejímka ) Litovel Šargoun

- Výstava ČSP a sekce malý sportovní kůň se bude konat 6.8.2011 v Olešnici.

    Začátek   v 10.00 , kategorie budou upřesněny dle zájmu (od 9.00 přejímka )

* POZOR !!! důležité informace - svod + výkonnostní zkoušky - 30.9.2011

ZDE

 

* Výsledky Celostátní výstavy ČSP 2011 neleznete ZDE.

Katalog z letošního roku i z let předchozích: 2011, 2010, 2009,2008

FOTOGALERIE VÝSTAVA

FOTOGALERIE DOPROVODNÝ PROGRAM

dsc_0871_o.jpg

* V sobotu 3.9. 2011 od 11. hodin proběhne na Pardubickém závodišti 6.kolo VP SCHČSP s následným finále. Případní zájemci
o start kontaktujte prosím p. Aleše Fialu na tel: 602 586 565.
6.kola se zůčastní i vozatajci z Maďarska, Slovenska a Polska a momentálně je přihlášeno okolo
dvaceti párů. Parkůr se pojede na travnatém kolbišti v již zmiňovaném areálu Pardubického závodiště během výstavy Koně v akci. 

csp.jpg

 

* Výsledková tabulka VP SCHCSP 2011 po 4.kole ZDE

 

* Propozice + přihlášku na Výstavu ČSP konanou 13.8.2011 naleznete ZDE

dsc06251.jpg

 

* Aktualizována sekce sport

* Podpořte zástupce ČSP v soutěži o nejkrásnějšího koně roku 2011. Info a hlasování ZDE

00083097l.jpg

 

* Pozvánka na svod klisen 2011  ZDE

8860183.jpg

 

* POZOR!

VÝZVA VŠEM ČLENŮM SVAZU!

Prosíme všechny členy, kteří nemají uhrazený členský poplatek pro rok 2011, aby tak učinili co nejdříve.

Výše poplatku: 300Kč - případně +100Kč na členství v ASCHK a časopis Koně (pokud již neplatíte přez jiný svaz).

 

* Z důvodu poruchy počítače Ing. Hošáka došlo i ke ztrátě jeho 

 E-mailové pošty. Žádáme zasílatele zpráv na jeho adresu v průběhu minulých asi dvou měsíců, aby je ještě jednou zaslaly na adresu stránek ČSP. Děkujeme za pochopení.  

 

*Novinka: Plemenná kniha malých sportovních koní i u nás.

Absence plemenné knihy teplokrevných koní kohoutkové výšky hůlkové KVH v rozmezí nad 148 po 159 cm činila z koní tohoto vzrůstu chovaném na našem území pouze typ pony nebo pouze typ teplokrevný, tedy koně mimo plemenné knihy. (více v Chov ČSP)                       


 

  Nová sekce plemenné knihy ČSP

V minulých dnech byly schváleny na MZe úpravy Řádu PK Českého sportovního ponyho. Tato plemenná kniha se rozhodla rozšířit svoji působnost i o novou sekci „malého koně“148-156cm. Pro tuto výškovou kategorii zatím nebyla v ČR žádná vhodná plemenná kniha a klisny této velikosti byly zapisovány do pomocných knih různých svazů. Nyní mají chovatelé vlastníci menší, zejména teplokrevné klisny, možnost zapsat svou klisnu do nové sekce PK ČSP