Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze RPK a předsednictva ČSP konaná dne 19. 3. 2010 v Olešnici v rámci svodu klisen a mimořádné licentace hřebce Orion

 

Schůze RPK a předsednictva ČSP konaná dne 19. 3. 2010 v Olešnici v rámci svodu klisen a mimořádné licentace hřebce Orion
 
 • přítomní:  Ing. Hošák, Odložil, Mgr Pokorný, Fiala, Kosenková, Krumnikl, Brabcová, Ing Rydval
 •  
 • program:
 
 • 1) zkoušky výkonnosti hřebců a klisen
- v jednospřeží- povolit i sulku- schváleno
 
 • 2) předsednictvo a Rada plemenné knihy českého sportovního ponyho pověřuje
  pana Adolfa Odložila zastupováním svazu při jednání ve všech oblastech
  činnosti
 
 • 3) regionální výstava shetlandského ponyho
- Renata Marková- žádost o sdružení s výstavou v Olešnici- schváleno
 
 • 4) hřebec VERDY (po Shalom)
- nedoporučen k licentaci- nebyla obdržena žádost
 
 • 5) klisna CHARITA 73/53 (po EPSOM xx), majitel Ing. Václav Němec
- schváleno zařazení do PKČSP
- RPK trvá na schvalování všech zápisů klisen do PK ČSP
 
 • 6) databáze ČSP pro členy RPK
- aktualizaci zařídí Adolf Odložil
 
 • 7) dovoz hřebce Orion z SK
- licentace schválena na rok 2010 Radou plemenné knihy
 
 • 8) mimořádná licentace hřebců pro ČSP sekce malý kůň
-         licentace bude provedena po schválení změn v Řádu PK ČSP v hřebčinci v Písku
 
Zapsala: Lucie Brabcová