Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada ČSP -Litovel- Rozvadovice- 28.2.2009

·          Zahájení: vedením valné hromady byl pověřen pan Aleš Fiala, člen RPK

 
·          Byly předneseny změny v dosud platných stanovách a jednohlasně byly schváleny
 
·          Ing. Hošák : význam ČSP, plemenářská práce
·          Při vzniku PKČSP bylo účelem podchytit hřebce a klisny, chované na území naší republiky, v typu původního malého koně- obecně zvaného a zařazovaného do kategorie pony. Většina těchto koní měla neúplné původy. Plné původy nosili chovatelé a mnozí nosí dodnes v hlavě (stejně jako chovatelé arabských koní). Poníci byli využíváni pro děti pod sedlem , jako voltižní, pro práci kočárovou, běhali dostihy, také sloužili jako hospodářský kůň pro práci v malozemědělství. Selekcí na potřebné užitkové vlastnosti, danou různorodou potřebou a využíváním, se dopracovaly charakteristiky konstitučně tvrdých, skromných a obecně výkonných koní. Význam pony dostihů v tomto období zůstává hlavní devizou chovu ponyho na původní bázi. Lze říci, že prakticky v žádném jiném chovu poníků ve světě  nebyla testace užitkových vlastností a hlavně konstituce tímto způsobem- dostihy- zkoušena.
·          Cílem chovu ČSP zůstává i nadále zachování a přenášení užitkových vlastností po generace chovaného a mnohostranně využívaného poníka. V současné fázi šlechtění ČSP dochází spolu s nadále trvající typovou a exteriérovou konsolidací ke šlechtění užitkových vlastností, jejich fixaci a přenášení na potomstvo.
·          I v chovu pony platí obecná zásada, že je cílem plemenářské práce dosažení typové a tvarové homogenity plemene odpovídající jejímu užitkovému zaměření. Jeho dosažení je rozděleno do tří kroků.
·          První zušlechťovací fáze spočívá v typové a exteriérové homogenitě dosažení plemeníky průraznými- odborně zvanými s vysokou individuelní potencí- v dědivosti, typu a exteriéru s úměrnými užitkovými vlastnostmi. Druhá zušlechťovací fáze spočívá ve zlepšování jednotlivých vlastností- jezditelnost, mechanika pohybu, skokové schopnosti. Při zachování konstituční tvrdosti. Třetí fází je vytvoření požadovaného genotypu s ustálenými typovými, exteriérovými a užitkovými vlastnostmi a jejich ustálením a schopností přenášení na potomstvo.
·          PK ČSP se stává výběrovou PK zachovávající mnohostrannost této populace s maximální vzrůstovou variabilitou danou řádem PK. V plemenné knize ČSP figurují vlastní hřebci ČSP- FILIP, DEL AIFR, DURANGO- všichni splňují podmínky akceleračního programu. Jsou využíváni a doporučování zejména akcelerační hřebci PK welsh typů- BOHEMIAN FREYER, VIDAR, ORI GEPARD, SILVESTR, AVAR, JUP...
·          přetrvává dlouhodobě vynikající návaznost na nám blízkou PK slovenského sportovního ponyho prostřednictvím hřebců AMOR, GRAND, LIPAN. V letošním roce byl do ČSP zařazen – licentován hřebec s původem výkonného teplokrevníka s vysokým podílem plnokrevné krve, prověřený ve vlastní výkonnosti v překážkových dostizích a parkurových soutěžích hřebec 2977 TUESDAY . další licentace Balast- vysoký podíl A 1/1 a araba. Působnost PK ČSP je rozprostřena na území celé republiky, ale členská základna je orientována zejména na severní Moravu a Slezsko. součástí šlechtění jsou pořádané výstavy , VZ, svody
·          sbírání plemenářských podkladů a vyhodnocování-jááá
 
·          Adolf Odložil: zpráva o činnosti za rok 2008, zpráva o hospodaření
 
·          na schůzi : program- odvolání Nevřivé, volba rady PK, dozorčí rady, stanovy, projednání PŘ, volba delegátů v Humpolci, chovatelské změny, program schválen všemi členy, volba RPK: Hošák, místopředseda Odložil, členové Fiala, Kosenková, Pokorný, dozorčí Krumnikl, 
·          VH v Humpolci navrženi Hošák, Odložil, Fiala
·          plán akcí
·          schůze výboru (30.7): zajištění výstavy, koně v akci v Pardubicích, VZ + licentace hřebců 25. 9.
·          výbor 25.8 v Olešnici: přihlášky a schválení členů, licentace hřebců, předběžně domluveno datum VH, stanovy, oslovení majitelů ČSP, souhlas s VK a licentací hřebců
 
·          dříve nikdo neměl přehled o financích- založena nová kniha příjmy 21 600 kč, výdaje 5 299kč, 16 301 kč zůstatek
 
·          Pokorný: úpravy ŘPK
·          schůze v Kravařích 17. 1: opravy : viz Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČSP konané dne 17. 1. 2009 v Kravařích
 
·          Políček: činnost pro rok 2009 (Políček)
·          čipování : nařízeno Evropskou komisí, všechny členské země od 1. 7. , návrh vyhlášky Mze: jakým způsobem lze označovat koně. Do té doby platí staré označování. S vyjímkou národních programů zařazených do genetických fondů- výžehy
·          koně, které už jsou registrované se čipovat nebudou, od 1,7. čipy u nově registrovaných koní
·          nebude se pálit sedlové číslo, pouze plemenný znak , popř. vlastnický výžeh
·          průběh čipování : palič- čip je dodán od ČMSCH ve větším množství (čip cca 100 kč)
·          vet. podmínky: zůstává při přesunu vyšetření na infekční anémii, každý hřebec před sezonou a po sezoně vyšetření
·          seznam hřebců je poprvé seznamem všech hřebců v ČR (včetně A 1/1,atd. s vyjímkou hřebců ostatních plemen, pro které u nás není vedena plemenná kniha)
·          11.5 bude VH asociace
 
·          Odložil: termíny akcí pořádaných SCHČSP
- členská schůze 28. 2. ,začátek 11hod, Litovel
- svod klisen 9.4. Olešnice u Bouzova
- výkonnostní zkoušky+ licentace 14.8. Olešnice u Bouzova
      - výstava 15. 8. Olešnice u Bouzova
      - Koně v akci, Pardubice 4.- 6. 9.
 
·          Odložil: schválení delegátů na VH v Humpolci
·          hlasování, jestli o schválení delegátů bude rozhodovat předsednictvo- schváleno
·          návrh Hošák a Odložil
 
·          Diskuze
·          představení nových členů
·          čipování
 
Zapsala : Lucie Brabcová