Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČSP konané dne 17. 1. 2009 v Kravařích

 

 • Přítomní: Ing. Stanislav Hošák, Mgr. Josef Pokorný, Adolf Odložil, Lucie Kosenková, Aleš Fiala + hosté : Ing. Rydval Petr (inspektor severomoravské oblasti), Lucie Brabcová (zapisovatelka)
 • Na programu jednání bylo probrání ŘPK, jeho aktualizace, případné opravy, stanovení podmínek licentace plemenných hřebců a klisen, problematika členské základny, termíny akcí pořádaných Svazem chovatelů ČSP
 
 • Řád plemenné knihy, případné opravy :
 • Aktualizace ŘPK vychází z podmínek, ke kterým dospěl pokrok v chovu nově vytvářeného plemene ČSP k roku 2008
 • Plemena, která mohou být použita na základě rozhodnutí Rady plemenné knihy
- hřebci a klisny pony všech rázů
- A 1/1 s doporučením použít jedince menšího vzrůstu
- klisny hucul, hafling, fjord
- Ar1/1 a kříženky arabského původu
- ČT s doporučením použít jedince menšího vzrůstu
- pro použítí všech vyjmenovaných plemen platí především prokázaná výkonnost vlastní nebo výkonnost potomstva
 • Licentace plemenných hřebců : majitel, eventuálně držitel členem Svazu chovatelů ČSP. U hřebce podmínka, u klisen doporučit
 • Licentace plemenných hřebců se provádí jednou za rok na určeném svodu, na žádost chovatele/majitele/držitele příslušného hřebce člena Svazu chovatelů ČSP dle podmínek stanovených zkušebním řádem ČSP. Vyjímečně je umožněna licentace u jednotlivých chovatelů na požádání a na vlastní náklady
 • Zápis klisen se provádí na předem určených svodech, vyjímečně individuální na náklady majitelů. Svodu se může zúčastnit klisna minimálně tříletá. Majitelům klisen se doporučuje členství ve Svazu ČSP.
 • O výsledném zařazení klisen na základě zápisových listů, zhotovených inspektory , rozhodne Rada plemenné knihy
l      Rada PK nadále doporučuje používat název Svaz chovatelů českého sportovního ponyho (SCHČSP)
l      RPK doporučuje požadavek při zařazení do HPK 4 generační původ, do PK 2 generační původ a do PPK prokazatelný původ po otci
l      Při označování zvířat respektovat nově se tvořící zákonné normy (čipování) a doporučuje trvat na ožehu znaku plemene P na levém stehně
 
 • Bylo konstatováno, že naproti poměrně vysokému počtu dosud zapsaných plemenných koní je minimální členská základna. RPK se zavazuje zvýšit osvětu o činnosti prostřednictvím časopisu Koně, Jezdectví a doporučuje členství ve SCHČSP všem majitelům/držitelům plemenných zvířat
 
 • Termíny akcí pořádaných SCHČSP
 • Členská schůze 28. 2. ,začátek 11hod, Litovel
 • Svod klisen 9.4. Olešnice u Bouzova
 • Výkonnostní zkoušky+ licentace 14.8. Olešnice u Bouzova
 • Výstava 15. 8. Olešnice u Bouzova